Människor som är trygga vågar

Politik är att vilja, men också att kompromissa och reagera på förändringar i samhället. Vi socialdemokrater har alltid haft tydliga principer och mål med samhället. Men alltid anpassat idéerna efter verkligheten.

Inför partikongressen 2017 tog Sandvikens Arbetarekommun ställning för att målet med vår politik ska vara permanenta uppehållstillstånd och en rimlig möjlighet till familjeåterförening. Det blev sen också kongressens beslut. När nu frågorna lyfts igen vill vi poängtera att vi står bakom det kongressbeslutet.

Människor som är trygga vågar, det är en utgångspunkt för all vår politik. Det gäller självklart också integrationen, vet man att man får stanna har man lättare att satsa både på språk och jobb. Människor som inte behöver oroa sig för sin familjs säkerhet kommer snabbare i arbete och kan försörja sig själva och bidra till välfärden.

Kort sagt blir det bättre för alla!

Styrelsen för Sandvikens Arbetarekommun

facebook Twitter Email