Brantingmedaljen

Nu är det åter dags att komma med förslag på kandidater till Brantingmedaljörer. Som vanligt kommer den/de som utses att få sin medalj i samband med årets 1 maj-firande.

De personer som nomineras ska också vara tillfrågade av den som lämnar nomineringen. Personen som ni vill nominera till Brantingmedaljen bör ha avslutat sitt politiska värv.

Vi vill ha förslagen tillsammans med en motivering till varför just din/er kandidat skall bli tilldelad Branting-medalj senast den 13 april 2018. Mejla förslag till sap.sandviken@gmail.com

De som utses till Brantingmedaljörer kommer att få medaljen utdelad vid vårt program vid Folkets Hus efter demonstrationståget i samband med talen.

facebook Twitter Email