Arbetarekommunens årsmöte

Samtliga medlemmar kallas till årsmöte söndag 18 mars kl 10-15 på Folkets Hus i Sandviken.

Sista dag för motioner till Arbetarekommunen är 28 februari.
Motionerna ska handla om den lokala partiorganisationen eller socialdemokratisk kommunpolitik. Sänd motioner till sap.sandviken@gmail.com

Handlingar till årsmötet kommer att publiceras på hemsidan senast den 7 mars.

Sista anmälningdag är 9 mars. Mejla sap.sandviken@gmail.com

facebook Twitter Email