Motioner till distriktsårskongressen

Motioner till distriktsårskongressen skall vara expeditionen tillhanda senast den 10 januari!

Arbetarekommunen anordnar en motionsskrivarkväll den 9 januari kl 18:00 på ABF.

Ni är välkomna för stöd, hjälp och att inspirera varandra till motioner.

facebook Twitter Email