Framtidskontrakt 2019-2022

Våra medlemmar har börjat fundera över vårt Framtidskontrakt för mandatperioden 2019-2022. På medlemsmötet i november pratade vi om vilka frågor vi tror är viktigast för Sandvikenborna.

Arbetet kommer att fortsätta på alla medlemsmöten fram till slutet av april då det slutliga Framtidskontraktet ska fastställas. Välkommen på våra möten och var med och påverka vår lokala politik!

facebook Twitter Email