Nomineringar till riksdag och region

Arbetarekommunens valberedning vill ha in nomineringar till regionfullmäktigelistan och riksdagslistan senast söndag 27 augusti. 

Arbetarekommunens valberedning vill ha in nomineringar till regionfullmäktigelistan och riksdagslistan.

Nomineringar kan göras av enskild medlem eller s-förening/-klubb och skickas till sap.sandviken@gmail.com senast söndag 27 augusti. Ange Nominering i ärendefältet.

Håll utkik efter kallelse till medlemsmöte i din lokala förening på sidan för S-föreningar & klubbar

Beslut om nomineringar tas på Arbetarekommunens medlemsmöte torsdag 31 augusti.

Valberedningens principiella överväganden att ta hänsyn till vid nomineringar:
– 25 procent av partiets kandidater ska vara under 35 år
– Jämn könsfördelning (varannan kvinna/man)
– Hänsyn till mångfaldssträvan (representativitet)
– Förutsättningar att spegla-/ bilda opinion

facebook Twitter Email